dunaprotection_logo


        DUNA Protection Service Kft.
            "Az Ügyfélre szabott biztonság"A DUNA Protection Service Kft. szinte bármilyen objektum élőerős vagyonvédelmi szolgáltatását képes ellátni az igényeknek és hatályos jogszabályoknak megfelelő biztonsági szintet nyújtva, a Megbízó teljes megelégedésére. Specializált szakmai területeink a termelő üzemek és ipari megbízók,valamint az irodaház üzemeltetői szféra, de bármilyen gazdasági egység telepének, objektumának, ügyfélszolgálati vagy kereskedelmi egységének, azok építkezéseinek, társasház- vagy magánház építkezés, közterületi építésés, útépítés őrzését elvállaljuk, felszervezzük és ott minőségi vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtunk. eloero.jpg

Az eltérő objektumok őrzésének biztonsági szintjét mindíg Megbízónkkal együtt, közösen határozzuk meg. Árajánlatkérést követően szakembereink a helyszínen bejárást folytatnak le, a szerződéshez szükséges mértékben egy biztonsági auditot végeznek feljegyzéssel, fényképekkel. Szerződéskötést követően a biztonsági audit dokumentációját ingyenesen Megbízónk rendelkezésére bocsájtjuk. A helyszíni bejáráson és a Biztonsági Auditon tapasztaltak alapján egyeztetünk Megbízónkkal, majd az összes releváns adat, tény alapján – Szolgálati Utasítást készítünk az adott objektumra vonatkozóan. A Szolgálati Utasítás, mint előíró jellegű dokumentum tartalmazza, az őrzendő objektumra vonatkozó összes lényegi információt, a biztonsági szolgálatra vonatkozó adatokat, valamint az őrzés-védelmi szolgáltatás során szükséges valamennyi intézkedés pontos leírását és értesítési előírásokat, valamint a biztonsági szolgálat jogosultságait.

Élőerős vagyonvédelmi szolgálatatási helyeinket, Megbízónk igénye alapján, önköltségen GPRS alapú őr-járőrellenőrző rendszerrel szereljük fel és üzemeltetjük azt, szerződésünk időtartama alatt. A Checkingsystem típusú őr-járőrellenőrző készülék minden nap reggel biztosítja az előző napi szolgálat járőrözési adatait a Szolgáltató, igény esetén a Megbízó részére is, email formátumban, ellenőrizhetően. Ezen adatok kiértékelését folyamatosan végezzük. eloero3.png

Megbízónk objektumának jellegétől, biztonsági szintjétől és az előírásoktól függően kialakított formaruhában, öltönyben, felszereléssel látják el vagyonőreink a feladatukat. Speciális esetben képesek vagyunk képzett kutyás vagyonőrökkel, vagy maroklőfegyverrel ellátott „fegyveres vagyonőrrel” élőerős vagyonvédelmi szolgáltatást nyújtani. Megbízónk objekumának több pontján, a szerződéskötést követően, minden esetben kihelyezzük cégünk tájékoztató tábláját a vagyonvédelmi szolgáltatásra vonatkozóan.

A DUNA Protection Service Kft. dokumentációs és minőségirányítási rendszere megfelel a Minőségirányitási rendszerek szabvány előírásainak, évente auditáljuk cégünket. Folyamatos belső, heti vezetői értekezleten bizosítjuk Megbízóinkkal kapcsolatos, a szolgáltatási területeken észlelt információk feldologozását, a szükséges megelőző és helyesbítő intézkedések meghozatalának döntési mechanizmusát.

Minden Megbízónk részére személyes kapcsolattartót (Területi vezetőt) biztosít cégünk, illetve a szerződés folyamán 24 órás elérhetőséget az adott szolgálati hellyel és cégünk központjának ügyeletével. Ennek érdekében minden szolgálati helyre saját mobil híradástechnikai eszközt mobiltelefon, URH) helyezünk ki önköltségen. Részünkre fontos a Megbízóval történő folyamatos, azonnali, bizalomra és szakmaiságra épülő bensőséges kontaktus, ezért 3 db. telefonszámon, 2.db. email címen, 1 db. fax számon és a kapcsolattartók részére külön kiadott elérhetőségeken tartjuk a kapcsolatot a gyakori személyes megbeszéléseken felül.

Szolgáltatási fomáink élőerős őrzés szolgáltatásban:

- üzemi és telephely őrzése,
eloero1.jpg - irodaház őrzése,
- porta és recepciós szolgálat,
- járőrszolgálat,
- ügyfélszolgálat őrzése,
- kereskedelmi egység őrzése,
- bank és pénzintézet őrzése,
- képviselet őrzése,
- magáningatlan őrzése,
- állami és közüzemi objektum őrzése,
- építkezések őrzése: magán építkezés, társasház építkezés, nagyértékű vonalas építkezések (létesítmények) őrzése,
- objektum kutyás őrzése,
- objektum fegyveres vagyonőrrel történő őrzése,

A DUNA Protection Service Kft. Pénz-és értékszállítási rendszere maximálisan alkalmazkodik a Megbízó igényeihez, taska.jpg elvárásaihoz, emellett egyesíti a biztonság és gazdaságosság fogalmát. Minden Megbízónk: „A MEGBÍZÓ” Árajánlatkérés esetén akár egy szállítási cím, akár több szállítási címmel rendelkezik, biztos lehet benne, hogy a leg körültekintőbben mérjük fel igényét és valósítjuk meg elképzelését, teljes biztonsággal, rugalmassággal és odafigyeléssel.

Szakmai hátterünket a MABISZ által meghatározott szintű, speciálisan kialakított Volkswagen Transporter páncélozott gépjárművek és egyéb elektronikai biztonsági pénzszállítási rendszerrel ellátott egyterű gépjárművünk biztosítja. Gépjárműveink GPRS alapú gépjárműfelügyeleti rendszerrel nyomon követettek, melyeket a teljes szolgáltatási időszak alatt ügyeletes/diszpécser kollégánk kísér figyelemmel, valamint azok menetlevele hoszabb időre visszamenően eltárolt. Gépjárműveink rejtett mobil videókamerával felszereltek. Mobilkommunnikációs eszközökkel a gépjárművek folyamatosan kapcsolatot tartanak központunkkal és szükség esetén Megbízóinkkal.

Pénz-és értékszállító kollégáink válogatott, több tíz éve csak a pénzszállítási üzletágban dolgozó szakemberek, amely kollégák rendelkeznek minden olyan törvényileg előrt képzettséggel és egyéb képzéssel amelyet a magas szintű munkavégzés megkövetelhet. Munkatársaink folyamatosan lövészeti képzéseken vesznek részt, évenként minimun 4 alkalommal. Ezen képzéseken különböző életszerű szituációs gyakorlatokat, valamint a készségszintű fegyverkezelést gyakorolják, pontlövészettel kombinálva. A képzéseken technikai- taktikai korrigálásokat is alkalmazunk. Kollégáink egészsége, védelme érdekében magas fokú egyéni védőeszközöket alkalmazunk. taska2.jpg

Munkáink során mind egyvonalú „céljáratokat”, mind több pontot érintő „gyűjtőjáratokat” is üzemeltetünk, illetve képesek vagyunk megvalósítani. Fő szolgáltatási területünk: Budapest- és Pest megye, de konkrét igény esetén vállaljuk egyéb megyei, vagy országos szolgáltatás megszervezését, üzemeltetését. A statikus szállítási igények mellett cégünk képes, az egyedi igényeknek megfelelő gyors és rugalmas „azonnali” reagálásra is. Külön igény esetén nagy teljesítményű személlygépjárművekkel állunk Megbízóink rendelkezésére.

A munkánk során felhasznált biztonságtechnikai anyagokat általában térítésmentesen biztosítjuk Megbízóink részére, megbízotti díjunkba építve. Biztonságtechnikai anyagaink kiválasztásánál fontos szerepet játszik a jó minőség, a biztonság, és a gazdaságosság is. Ennek érdekében munkáink során „egyszer használatos egyedi sorszámmal ellátott biztonsági pénzszállító tasakokat”, „egyszer használatos egyedi sorszámmal ellátott biztonsági plombákat”, speciális gyűjtőzsákokat, elektronikus/ vagy pirotechnikai rendszerrel ellátott pénzszállító táskát, valamint saját, a Megbízó arculatához és a szállítási feladat összetettségéhez szükséges dokumentálási rendszert alakítottunk ki. Megbízóinknál négyszeres szállítási/bizonylati rendszerrel védjük a felelős őrzés szabályai által átvett érték, készpénz dokumentálási nyomonkövethetőségét, az ISO 9001:2008 szabvány elvárásainak megfelelően.

A DUNA Protection Service Kft. évente frissíti és biztosítja Pénz-és értékszállításon dolgozó munkatársainak plomba.jpg adatainak megküldését Megbízói, azok pénzintézetei részére, minden szintű engedélyezések kiadásához, befogadásához (MÁK, értéktárak részére is). Munkatársaink egyedi fényképes azonosítóval, cégszerű formaruhával, önálló - azonosítható bélyegzővel ellátottak.

A DUNA Protection Service Kft. a GENERALI Biztosító Zrt.-nél vezetett szakmai felelősségbiztosítással végzi szolgáltatását.

auto1.jpg
auto2.jpg

Szállítmánykísérés üzletágunkban vállalunk bel-és külföldi szállítmánykísérést, akár az élőerős szolgáltatáson felül GPRS felügyelettel ellátva is.

A szállítmánykísérés, a feladat összetettségétől függően történhet a Megbízó gépjárművével, azt kiegészítendő kísérő gépjármű/gépjárművekkel, illetve csak a Megbízott által biztosított teher és személygépjárművekkel. Gépjárműveink mobil kommunikációs eszközökkel folyamatos kapcsolatot tartanak egymással. A szállítási útvonal, másodlagos, esetlegesen harmadlagos útvonal megtervezését Megbízotti díjunkba foglalva, ingyenesen biztosítjuk Megbízónk részére. Szállítmánykísérési munkánk során a szolgáltatás teljesítéséről folyamatosan tájékoztatjuk Megbízónkat, szorosan együttműködve annak kapcsolattartójával. Munkáink során a Megbízóval egyeztetve a cég szakmai felelősségbiztosítását a szállítmány értékének megfelelően módosítjuk.

Munkatársaink,a vagyonvédelmi pénz-és értékszállítói szakmában eltöltött hosszú időszaknak köszönhetően több évtizedes szállítmánykísérési múlttal rendelkeznek mind Magyarország, mind az Europai Unió és egyéb keleti országokra vonatkozóan.

Szükség esetén vállaljuk nagyobb értékű szállítmánykísérés fegyveres biztosítását, bel-és külföldön egyaránt, a megfelelő szervezési és rákészülési idő függvényében.

Cégünk központjában kialakításra került egy trezor szoba, amely helyiség megfelelő szintű mechanikai, technikai és élőerős fegyveres védettséggel rendelkezik a nap 24 órájában. Vállaljuk Megbízóink részére rendszeres és eseti trezorálási szolgáltatás elvégzését, a teljes jogszabályi háttér betartásával.

trezor.jpg - napi, heti szállítások trezorálása,
- eseti Megbízói igényeknek megfelelő trezorálás,
- egyedi igényeknek megfelelő érték és időtartamú trezorálás,
- bizalmas iratok, anyagok, letétek egyedi azonosítással történő trezorálása,
- szépművészeti alkotások, értéktárgyak trezorálása,
- megsemmisítendő iratok, anyagok megőrzése, trezorálása- igény szerinti dokumentált megsemmisítése,

Rendezvénybiztosítás

A rendezvénybiztosítás az adott rendezvény jellege, létszáma, helyszíne és annak biztonsági környezete alapján elkészített biztosítási tervre támaszkodó, olyan biztosítási feladatok összehangolt ellátása, melyek biztosítják a rendezvény zavartalan lebonyolítását. Meghatározó feladatként értékeljük a rendezvény területére történő beléptetés szakszerű és biztonsági kockázatoknak megfelelő végrehajtását, továbbá a belépési jogosultságok vizsgálatát. Képzett és felkészített munkatársaink magas szakmai színvonalon, szakszerűen és hatékonyan képesek végrehajtani a rendezvénybiztosítási feladatokat, melyek a következő elemekből állhatnak: rendezveny.jpg

• fémdetektoros ruházat- és csomagátvizsgálás;
• belépési jogosultság vizsgálat;
• rendezvényen belüli zónák biztosítása;
• kiemelt személyek védelme;
• tűzriadó, vagy egyéb rendkívüli esemény során a kiürítés támogatása;
• ideiglenesen elkobzott személyes tárgyak regisztrálása, tárolása;
• rendezvényt zavaró magatartások észlelése, figyelmeztetés, kikísérés;
• gyanús körülmények, előkészületek észlelése, válaszreagálása.

Rendezvénybiztosítási vezetőink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, és a rendezvények jellegét tekintve szinte az összes előforduló rendezvény-típussal kapcsolatosan felkészültek, az aktuális biztonsági kockázatokkal tisztában vannak.

Rendezvénybiztosítási tervet minden rendezvényünkre készítünk, mely dokumentum összeállítása az adott rendezvény jellege alapján történik, és Megbízóink jóváhagyásával kerül használatba.

A napjainkban tapasztalható biztonsági fenyegetések kiszélesedtek, melyek az események intenzitása és a különböző módszerek tekintetében is megmutatkoznak, így a magánbiztonsági szektornak kiemelt figyelmek kell fordítani az aktuális információk elemzésére, értékelésére, hogy a rendezvénybiztosítási tervezés minimalizálja azoknak a körülményeknek az előfordulását, melyek veszélyeztethetik a rendezvény biztonságos lebonyolítását.

Feltöltés alatt